ภาพกิจกรรมทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

181378 resize

ภาพกิจกรรมทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ 27 กันยายน 2561

123903 resize181365 resize181367 resize181370 resize181372 resize181374 resize181378 resize181382 resize181722 resize411494 resize411499 resizeDSC 0002 resizeS  16621581 resizeS  19808290 resize