ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง(Co-teacher)

english teacher

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง(Co-teacher)

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  ลงวันที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ(Co-teacher)  ของโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่    1 – 7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  และดำเนินการคัดเลือกในวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  นั้น

บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ(Co-teacher) เรียงตามลำดับที่สอบได้  ดังนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่